ROSSI BIOFUEL: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ

Химическа индустрия

Енергийни услуги: реконструкция на енергийна система

Предизвикателството

 

Rossi Biofuel е част от една от големите групи - производители на химикали. Основната дейност на компанията е производството на биодизел от растително масло и използвано олио за готвене.

Клиентът желае да се съсредоточи само върху основната си дейност и търси надежден доставчик, с отлични препоръки в сферата на индустрията. Исканията на клиента:

 • обновяване и експлоатация на остарялото котелно съоръжение;
 • поддържане на ниски разходи за енергия, което може да бъде гарантирано с модерно котелно съоръжение;
 • осигуряване на доставка на енергия за технологичните нужди;
 • подновяване през 2007 г. на работата на котелното съоръжение, изведено от експлоатация през 2005 г.

 

Решението на Веолия

 • доставка на пара от котелното съоръжение на намиращия се наблизо обект на MOL (унгарска компания за горива) в гр. Комаром за технологични нужди (26 000-26 500 т/г.)
 • цялостна реконструкция на котелното помещение в съответствие с технологичните изисквания
 • експлоатация и поддръжка на котелното съоръжение
 • гаранция за услугите

Гр. Комаром, Унгария

Дейност: експлоатация и поддръжка

90% Ефективност на котелното съоръжение

Доставка на пара с налягане 8 бара

26 000 - 26 500 тона доставена пара всяка година

Ползите

 • По-ниско потребление на първична енергия
 • По-гъвкава енергийна система
 • По-голяма ефективност на котелното съоръжение (90%)
 • По-ниски оперативни разходи
 • По-голяма експлоатационна безопасност