Нашата Цел

 

Полезността е в основата на нашата стратегическа визия

Убедена в ролята и полезността от дейностите, с които отговаря на очакванията на обществото, и насърчавана от своя председател и главен изпълнителен директор, Групата Веолия е една от първите френски компании, които определят своята цел. Той казва, че "един бизнес е проспериращ, защото носи ползи, а не нещо друго".

Целта на Веолия беше формулирана след дълъг процес и безпрецедентно сътрудничество между управителните органи на компанията, служителите, комитета на добронамерено критичните (външни експерти), клиенти, експертни групи и други.

Целта на Веолия беше одобрена от Съвета на директорите и представена на годишното Общо събрание на акционерите на 18 април 2019 г.

 

 

Целта на Веолия не е само мото, тя е изразена в документ

Целта на Веолия е да допринесе за прогреса на човечеството, като твърдо се ангажира със зададените от ООН цели за устойчиво развитие за постигане на по-добро и устойчиво бъдеще за всички. Предвид тази цел, Веолия си поставя задачата да „Възобновява световните ресурси“ чрез дейностите си за опазване на околната среда.

 

 

Целта на Веолия е обусловена от отговорите на 4 въпроса:

  • Какви ползи носи Веолия за обществото?
  • Каква е нейната мисия?
  • Какво отличава Веолия от другите компании?
  • С кого и как се споделя създаваното благосъстояние?

 

Научете повече за Целта на Веолия тук.