Пречистване на всички форми на замърсяване на водите

Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.

Правим водата идеално чиста и безопасна

Една чаша вода не винаги е толкова безопасна, колкото изглежда. Въпреки че пречистването на питейна вода е достигнало изключително високо ниво през 20-ти век, във водата все още може да се открият нежелани остатъци, особено след битова или промишлена употреба. И от незабележими източници, например от освежаване или пране на дрехи. Тези микро-замърсители са невидими с просто око, но тяхната токсичност може да се окаже риск за човешкото здраве. Въпреки че е трудно да се измери въздействието на тези молекули върху здравето и околната среда, Veolia заема проактивна позиция по въпроса, намира и популяризира експертни решения за пречистване на вода в пълно 360-градусово измерение. От анализ на водата до откриване и елиминиране на микро-замърсители, Групата разработва иновативни технологии и апаратура, за да отговори на предизвикателството за подобряване на качеството на водата в градовете, както и в промишлени и търговски обекти.

 

ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

  • Във втория по големина град на ДАНИЯ, Орхус, Veolia е част от експерименталния проект MERMISS, който е посветен на третирането на високоактивни фармацевтични продукти в отпадъчните води от болници.
  • Във ФРАНЦИЯ Veolia въведе Vigie Covid-19, решение, предназначено да помогне на местните власти да предвидят развитието на епидемията в техните райони, използвайки метода PCR за откриване на коронавируса на SARS-CoV-2 в отпадъчните води.

 

 
Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.