Превръщане на отпадъчната вода в питейна

Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.

Съдействие за повторното използване на пречистените отпадъчни води

Капка по капка, ресурсите на питейна вода стават все по-оскъдни. Питейната вода, която е едва 2.5% от целия наличен воден ресурс на планетата, е под все по-голям натиск, свързан предимно с прираста на населението. За да се справяме със случаите на недостиг на вода е необходимо не само да работим и повишаваме информираността относно намаляване на потреблението, но и да разработваме решения за повторно използване на пречистената отпадъчна вода.
С 350 собствени технологии, обхващащи всички основни етапи от процеса на пречистване на водата, Веолия е световно признат фактор в тази сфера. От пречистване до бактериална дезинфекция и отстраняване на микрозамърсители, Веолия има експертизата във всички технологии, необходими за подпомагане на производители и местни власти в проектите им за третиране на отпадъчните води. Повторното използване е по-евтино от транспортирането или обезсоляването за целите на производство на питейна вода и предлага на клиентите на Веолия безопасен и ефективен начин за регенериране на изобилен ресурс във формата на висококачествена вода с различно приложение – от битови нужди до ландшафтно поливане и напояване в селското стопанство.

ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

  • В НАМИБИЯ – със съдействието на Веолия, пречиствателната станция в столичния град Виндхук превръща всеки ден 21 000 м3 отпадъчна вода в питейна за осигуряване на чиста вода за града.
  • Във ФРАНЦИЯ, Веолия съдейства на община Сент-Максим с решения за регенериране на отпадъчните води за поливане на зелените площи.
 
Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.