Оптимизиране на енергийната ефективност на сградите

Като използва възможностите, предлагани от нови информационни технологии и интелигентни системи, Веолия внедрява интелигентни решения за мониторинг – за измерване, управление и подобряване на енергийната ефективност в сградите.

Интелигентните технически решения и човешкият разум – за подобряване на енергийната ефективност

В домовете термостатът е станал необходим инструмент за локално регулиране на бойлер, за контрол на околната температура и, в крайна сметка, позволява спестяване на енергия. Същото е положението и в търговските и обществени сгради и съоръжения, но в съвсем различен мащаб.

Обикновеният термостат отстъпва място на цяла верига от интегрирани технологии и услуги за мониторинг и управление на различни данни. Чрез събирането и обработването на тези данни в специализирани центрове за управление, наречени „Hubgrade“, Веолия предлага широк спектър от интелигентни услуги, с фокус върху ефективността и отчетността. Пакетът от мерки за подпомагане може да включва и специално съдействие за повишаване на информираността и промяна на поведението на ползвателите на сградите.
С тези решения Групата подпомага ефективно общинските, търговските и индустриалните си клиенти в техния стремеж за повишаване на енергийната ефективност, както и в управлението на водите и отпадъците. В допълнение, Веолия работи конструктивно с тях чрез договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат, които целят по-специално да намалят потреблението на енергия.

 

ПРИМЕРИ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ

  • В ИСПАНИЯ – в Hubgrade в Билбао се наблюдават повече от 2000 съоръжения, включително близо 1000 сгради, 60 индустриални обекта и 20 мрежи за отопление и охлаждане.
  • В АРЖЕНТИНА – Институтът за диагностика и лечение (IADT) и фондация Фавалоро са свързани с Hubgrade в Буенос Айрес и постигат повече от 20% икономия на енергия.
  • В БЕЛГИЯ – Групата подпомага Националната служба за социална сигурност (ONP) и съдейства за повишаване на информираността сред 1 700-те служители на организацията, като постига 31% намаление на потреблението на енергия в седемте сгради, което се равнява на 39 МВтч годишно.
 
Веолия използва своята експертиза и опит в технологиите за пречистване на водата, за да прилага модела на повторното използване на пречистените отпадъчни води и в областта на селското стопанство.
Veolia прилага своята изключителна експертиза във водния сектор за откриване и пречистване на всички форми на замърсяване на водата, включително микро-замърсители като ендокринни разрушители и остатъци от лекарства.
Технологиите и решенията, разработвани от Веолия за превръщане на отпадъците в енергия, осигуряват устойчиви, конкурентни и ефективни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени местните власти и производители.
Като използва иновативни решения за пречистване, обеззаразяване и премахване на замърсяването, Веолия оползотворява и дава „втори живот“ на отпадъчната вода, която може да бъде използвана повторно по различни начини – от посрещане на потребностите на промишлеността до осигуряване на питейна вода за хората.