Водни услуги

Лабораторни услуги

Ние предлагаме анализ на проби от питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни и минерални, отпадъчни води и проби от утайки; вземане на проби от акредитирана лаборатория; анализ на технически химикали, използвани за пречистване на вода/ отпадни води

 

Проектантски услуги

Дългогодишният опит в изготвяне на проекти за улични ВиК мрежи и съоръжения и ВиК сградни отклонения ни дава възможност за качествено и професионално изготвяне на работни проекти, необходими за присъединяване на недвижими имоти и потребители към водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения

 

Проектиране и изграждане на инфраструктура

Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух

 

Технически услуги

Издаване на данни за ВиК мрежи и съоръжения, съгласуване на инвестиционни проекти, присъединяване на нови клиенти към водопроводната и канализационната мрежи, предоставяне на дигитални данни за ВиК мрежа

 

Водомерни и малки водопроводни услуги

Ние предлагаме Система за дистанционно отчитане, Комплексна услуга за доставка, монтаж, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и Малки водопроводни услуги

 

Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

Услугата се предлага, както за цели сгради или етажни собствености за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти без допълнителна такса за обслужване

 

Измерване на свободен напор

Ние предлагаме измерване и запис на свободния напор във водопроводната мрежа на посочено от клиента място

 

Обследване на водоснабдителни системи

Ние предлагаме обследване на съществуващи водоснабдителни системи (или мрежи) включващи заснемане, измерване на налягане и дебит в характерни възли, анализиране и хидравлично моделиране

 

Хидравлично моделиране на водоснабдителни мрежи и съоръжения

Ние предлагаме изграждане на компютърни хидравлични модели на водоснабдителна система или части от нея с помощта на специализиран софтуерен продукт, в зависимост от нуждите и входящите данни, с които разполага клиента

 

Управление и оптимизация на процеси по пречистване на питейни/ отпадъчни води

Ние предлагаме възможност за пълен обхват от дейности по експлоатация на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води

 

Оползотворяване на утайките

Ние Ви предлагаме различни технически решения за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции

 

Канализационни услуги

Ние предлагаме почистване на канали, шахти, колектори и улични канали; инспекция на канали с видеокамера; подмяна и изграждане на канализационни отклонения

 

Откриване на скрити течове и трасиране

Ние предлагаме трасиране и откриване на скрити течове, трасиране на проводи по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа