Енергийни услуги

Kачество на въздуха в затворени помещения

Измерване на замърсеността, оптимизиране на системи за филтрация и управление на ефективността за гарантиране на отлично качеството на въздуха в затворени помещения

 

Енергийна ефективност за сгради

С нас можете да следите, отчитате и контролирате потреблението на енергия на Вашите сгради, да намалявате разходите си и да изпълнявате целите си за ефективност и устойчивост

 

Поддръжка и експлоатация

Ние предлагаме надеждни, качествени и бързи технически услуги. Денонощни аварийни екипи (24/7)

 

Интегриран фасилити мениджмънт

Оптимизираме техническите, икономическите и екологичните показатели на Вашите съоръжения

 

Енергийни обследвания

Ние предлагаме енергийни обследвания за повишаване на ефективността на Вашите обекти и намаляване на експлоатационните разходи

 

Договори с гарантиран резултат (ESCO/EPS)

Ние Ви предлагаме договори за енергийни услуги с гарантиран резултат

 

Услуги по интелигентно отчитане (smart metering)

Ние ви предлагаме проектиране и инсталиране на измервателни и мониторингови системи, които да проследяват Вашето потребление на енергия и вода

 

Проектиране и изграждане на инфраструктура

Ние предлагаме специфични и иновативни решения: цялостни адаптирани индивидуални решения за всички видове мрежи, системи за пречистване на вода, котли, чилъри и инсталации за сгъстен въздух